PLANUL DE MANAGEMENT PENTRU ASIGURAREA DIMINUĂRII RISCURILOR ASOCIATE FUNCŢIILOR SENSIBILE DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU D.J.S.T. GIURGIU PENTRU ANUL 2021