ORGANIZARE

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu are în componenţă următoarele compartimente:

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
ȘTAT DE PERSONAL