Direcția Judeţeană pentru Sport și Tineret Giurgiu – DJST, organizează în zilele 15, 16, 17, 21 octombrie cursul acreditat de Expert Accesare Fonduri Structurale şi de Coeziune Europene, cu susţinerea examenului în data de 22 octombrie a.c.

Cursul se va desfăşura online, între orele 16.00-20.00, pe platforma Zoom.

  1. Calendarul de selecție este:

11-14 octombrie, (până la ora 14:00)- depunerea aplicațiilor;

14 octombrie – analiza aplicațiilor;

14 octombrie  -afișarea rezultatelor şi contactarea participanţilor.

  1. Condiţii de participare:

– Tineri cu vârsta maxim 35 de ani;

– Absolvenţi ai învăţământului superior;

– Act de identitate valabil;

– Să aibă domiciliul în judeţul Giurgiu  sau viză de flotant;

  1. Documente necesare înscriere curs:

– Carte de Identitate (copie cu menţiunea “conform cu originalul”);

– Diplomă de licenţă sau adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ superior (copie cu menţiunea “conform cu originalul”);

– Certificat de naștere (copie cu menţiunea “conform cu originalul”) ;

– Certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie cu menţiunea “conform cu originalul”) ;

– Scrisoare de intenţie privind participarea la curs.

Documentele mai sus menţionate se depun la sediul DJST Giurgiu (Internatul Colegiului Naţional “Ion Maiorescu”, et. 2, Cam. 38) sau pe email djst.giurgiu@mts.ro .

4.Selecţia se va face în ordinea înscrierii candidaturilor, care  îndeplinesc condiţiile de participare prevăzute la punctul 2 şi punctul 3 în limita locurilor disponibile. În cazul în care un aplicant declarat admis renunţă la participare, nu confirmă participarea sau nu transmite toate documentele menţionate la punctul 3, acesta va fi înlocuit cu un alt aplicant, aflat pe lista de rezervă.

Mai multe detalii se pot obţine la sediul DJST Giurgiu (Internatul Colegiului Naţional “Ion Maiorescu” , et. 2, Cam. 38) sau la tel.: 0726/205485, 0763/092909  sau pe email : djst.giurgiu@mts.ro.